Verzuim aan Z

 

Casemanagement Verzuim

Als Register Casemanager Verzuim informeer ik u en uw werknemer graag tijdens de (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid.

Voor zowel de werkgever als werknemer ontstaat er veel onzekerheid en onduidelijkheid over de vervolgstappen.

  • Wat zijn mijn rechten en plichten?
  • Welke kosten/inkomens consequenties kan ik verwachten?
  • Welk werk kan de werknemer binnen de organisatie verrichten?

Ik informeer beide partijen graag over de rechten, plichten en mogelijkheden.

Het filmpje op deze pagina is het "Stappenplan Arbozorg". 

Wanneer meld ik mijn werknemer aan?

Dit verschilt per organisatie en hangt af van het gekozen verzuimbeleid. Er wordt veelal gekozen om een werknemer direct na de ziekmelding aan te melden. Op dit moment wordt bekeken of er sprake is van verzuim of verlof. Is er sprake van de kans op langdurig verzuim of is er sprake van frequent verzuim. Zijn er zaken waar de werknemer vragen over heeft die de Casemanager kan beantwoorden. Veel zaken kunnen de eerste dag van de ziekmelding opgepakt worden voor een zo kort mogelijke verzuimperiode.

Kostenberekening

U hoort vast wel eens dat u nog langer dan de 2 jaar verplichte loondoorbetaling betaald. Maar wat bedoelt men hier nu mee? Wat komt er allemaal kijken bij een zieke medewerker en voor hoelang? Ik kom graag langs om een kostenberekening te maken van het verzuim binnen uw organisatie.

WIA-dossiercheck

Wilt u concreet weten wat ik voor uw organisatie en voor de werknemer kan betekenen? Vraag dan een WIA-dossiercheck aan. Op 26 en/of 42 weken na de eerste ziektedag, voer ik een dossieranalyse uit van uw langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Hieruit komen aanbevelingen om de verzuimduur te verkorten, interventies in te zetten om een loonsanctie en WGA instroom te voorkomen.