Re-integratie Spoor 2

 

Het doel van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is dat uw zieke werknemer snel weer aan de slag gaat.  Eerst terug in de eigen of een andere functie. Lukt dat niet OF is werkhervatting binnen de eigen organisatie onzeker, dan is re-integratie spoor 2 aan de orde. Dat is een baan buiten de organisatie.

Met uw werknemer wordt een re-integratieplan opgesteld. Wat zijn de mogelijkheden van de werknemer en wat is er nodig om dit doel te behalen. U als werkgever wordt in dit plan geadviseerd over te nemen stappen met de werknemer buiten de organisatie.

Hiernaast kunt u het filmpje "Wet Verbetering Poortwachter" bekijken.

Voor meer informatie klik op de onderstaande onderwerpen of neem direct contact met mij op.

Re-integratie

Spoor 2

 

Het doel van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is dat uw zieke werknemer snel weer aan de slag gaat.  Eerst terug in de eigen of een andere functie. Lukt dat niet OF is werkhervatting binnen de eigen organisatie onzeker, dan is re-integratie spoor 2 aan de orde. Dat is een baan buiten de organisatie.

Met uw werknemer wordt een re-integratieplan opgesteld. Wat zijn de mogelijkheden van de werknemer en wat is er nodig om dit doel te behalen. U als werkgever wordt in dit plan geadviseerd over te nemen stappen met de werknemer buiten de organisatie.

Hieronder kunt u het filmpje "Wet Verbetering Poortwachter" bekijken.

Voor meer informatie klik op de onderstaande onderwerpen of neem direct contact met mij op.

1e spoor

Volgens de Wet verbetering Poortwachter moet er eerst worden onderzocht of de werknemer bij zijn huidige werkgever kan terugkeren, in eerste instantie in de eigen functie. Is dit niet mogelijk, dan in een andere functie binnen het eigen bedrijf. Dit wordt ook wel het 1e spoor genoemd.

2e spoor

Terugkeer in het eigen of aangepast werk bij de eigen werkgever is waar de meeste arbeidsongeschikte medewerkers op hopen. Als dat (nog) niet duidelijk is moet er naast de activiteiten in Spoor 1 het reintegratie Spoor 2 traject starten.

Voor de arbeidsongeschikte medewerker is het vinden van een passende functie bij een andere werkgever niet eenvoudig. Daarnaast komt er voor de werknemer veel kijken bij deze fase van de langdurige arbeidsongeschiktheid. Ik kan zowel de werkgever als de werknemer ondersteunen in deze fase van het verzuim. Om deze reden wordt het Spoor 2 traject door mij uiteindelijk vaak door de werknemer en werkgever erg gewaardeerd.

Onderdelen 2e spoor re-integratie
 • Verwerking van de huidige en toekomstige werksituatie;
 • Zelfonderzoek, van ambities en competenties;
 • Actieplan op functies uit het Arbeidsdeskundig Onderzoek;
 • Scholingsonderzoek;
 • Uitgebreide en energieke sollicitatietraining;
 • Ondersteuning in de stappen richting einde (2e jaar) loondoorbetalingsplicht (voor zowel werkgever als werknemer);
 • Re-integratieplan na intake werknemer;
 • Re-integratieverslag over gedane re-integratie inspanningen.
Tips voor een snellere re-integratie

Werkgevers kunnen de re-integratie versnellen met de volgende aandachtspunten:

 • Start de re-integratie zodra bekend is over welke functionele mogelijkheden de zieke nog beschikt;
 • Ga uit van wat uw werknemer nog wel kan, in plaats van wat hij niet kan;
 • Vraag hulp aan uw arbodienst of een re-integratiebedrijf;
 • Laat het UWV of uw arbodienst naar het Plan van Aanpak kijken;
 • Ga na welke subsidies en voorzieningen het UWV biedt bij een structurele beperking wegens ziekte/gebrek;
 • Werk samen met andere mkb-bedrijven voor de re-integratie van een zieke werknemer bij een andere werkgever.